RATSASTAJAN FYSIIKKAVALMENNUS

temp-logo

Piia Solajärvi on kehittänyt ratsastajille suunnatut luentosarjat yli 20 vuoden hevosurheilu-ja hevoskasvatus kokemuksensa sekä erityisliikunnanohjaaja koulutuksensa ja työkokemuksensa pohjalta. Fysiikkavalmennusluennolla myös mitataan ratsastajan ryhtiä, koska vain mitattua tulosta voi parantaa. Fysiikkavalmennus parantaa ratsastajan fyysisiä ominaisuuksia sekä valmiuksia kehittyä ratsastajana. Saat uusia menetelmiä sekä opastusta ryhtiin, fyysiseen harjoitteluun sekä ravintoon.

Ratsastajan biomekaniikka

Luennon sisältö:

 • Ryhti ja sen vaikutus hevoseen
 • Liikkuvuus ja siihen vaikuttavat tekijät
 • Kehonkoostumus
 • Ratsastajan ravinto ja parempi suorituskyky
 • Kehonhuolto ja siihen liittyvät tekniikat

Tulevat kurssit:

Ratsastajan fysiikkavalmennuksen suunnittelu

Luennon sisältö:

 • Valmennussuunnitelma
  peruskuntokausi
  kilpailuun valmistava kausi
  kilpailukausi
 • Harjoitusten ajoitus
 • Menetelmät

Tulevat kurssit:

Ratsastajan ravinto

Luennon sisältö:

 • Urheilijan ruokavalion kokoaminen
 • Kehonkoostumuksen mittausmenetelmät

Tulevat kurssit:

Fysiikkavalmennuksen tarvekartoitus

Kartoitus on tarkoitettu kaiken tasoisille ratsastajille. Kartoitus koostu neljästä dokumentoitavasta 60 minuuutin kerrasta:

 • Ryhtirikko®- kartoitus ja tarvittaessa minuutin kotiohje tai ravintosuositus
 • Liikkuvuus
 • Kehonkoostumus
 • Kehonhuolto

Kartoituksen tavoitteena on antaa ratsastajalle tietoa sen hetkisestä kehontilanteesta ja kehitystarpeesta.

TILAA TALLILLESI RYHDIN TESTAUS PÄIVÄ. Maksuton tallinpitäjälle.

Ryhtirikko®-testi apu ratsastajille vinon istunnan korjaamiseen.

blocks_horizontal